Inmenzo_helpt_kinderen

 

 

 

  banner_hol  banner_es  banner_en

 

Organisatie in Nederland

 Cusco Inmenszo is een Nederlandse stichting bestaande uit een bestuur en vrijwillige werknemers. Toen Anika van der Kevie in 2006 terug kwam na haar eerste bezoek aan Peru richtte zij Stichting Inmenszo op. Zij had namelijk een tijdje gewerkt met kinderen in een weeshuis, waar zij tot hun 18e mogen verblijven. Maar zij zag de problemen die de kinderen ondervonden bij het verlaten van deze instellingen. Wat moet je met relatief slecht basisonderwijs en geen vervolgopleiding. Velen van hen kwamen terug in het straatleven. Dit kon volgens haar niet de bedoeling zijn na zo'n intensieve begeleiding en dus werkte zij aan een projectplan en een programma om deze kinderen te kunnen begeleiden naar een baan.

Het bestuur zorgt voor fondswerving, functioneert als sparringpartner en geeft goedkeuring aan de toekomstrichting die de directeur voorstelt. Ook houdt zij controle op de begroting, jaarrekening en geeft zij financiële goedkeuring. Het bestuur heeft een adviserende en stimulerende rol ten aanzien van de subsidiestromen en strategie van de stichting.

 Cusco
Wij hebben een team van enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om het werk van Inmenszo te promoten, fondswervende activiteiten organiseren en relatiebeheer richting onze donateurs uitvoeren.

 

 

 

 

Terug naar Wie zijn wij