Inmenzo_helpt_kinderen

 

 

 

  banner_hol   banner_es   banner_en

Wie zijn wij

 

 Cusco

Inmenszo

Inmenszo is een organisatie die achtergestelde kinderen en jongeren in Cusco een kans wil geven op een betere en eerlijke toekomst.

 

Doel van Inmenszo

Inmenszo ondersteunt kinderen en jongeren, in Cusco en omgeving, die achtergesteld zijn op basis van hun sociaaleconomische situatie of etnische achtergronden. Het doel is om jongeren in staat te stellen een onafhankelijk, zelfstandig, menswaardig bestaan in de Peruaanse samenleving op te laten bouwen.

Wij willen dat deze benadeelde groep kansen krijgt om uit hun benadeelde rol te komen en op eigen kracht in het dagelijks leven kan functioneren. Wij hebben een programma ontwikkeld waarin wij hen begeleiden bij hun studie, stage en het vinden van een baan. Ook besteden we veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van deze jongeren.

 Cusco Wij ondersteunen de doelgroep ongeacht hun sekse, geaardheid, afkomst, geloof of politieke overtuiging.