Inmenzo_helpt_kinderen

 


  banner_hol  banner_es  banner_en

Projecten

Bij onze projecten in Cusco richten we ons op studies, stages en begeleiding naar een baan voor jongeren die een weeshuis verlaten of die geen financiële middelen tot hun beschikking hebben.

Maar al te vaak blijkt dat 'wees'kinderen of jongeren uit achtergestelde gezinnen, door afkomst of armoede, geen toegang hebben tot een opleiding na de middelbare school en moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een baan.

Inmenszo heeft daarom projecten gestart om hen op weg te helpen naar een zelfstandig, menswaardig bestaan in de Peruaanse samenleving.

Cultureel Studiecentrum Yachay Wasi

Het cultureel studiecentrum Yachay Wasi (uit de oorspronkelijke taal Quechua en betekent 'huis van de kennis') bevindt zich in één van de achterstandswijken in Cusco. Het richt zich op kinderen en jongeren die door hun sociaal economische status lijden onder uitsluiting van de maatschappij. Hun ouders hebben geen financiële middelen, geen tijd omdat zij de hele dag werken en niet de kennis om hun kinderen bij hun huiswerk te helpen.

 Cusco

Het centrum voorziet in huiswerkbegeleiding en workshops onder leiding van een psycholoog ter bevordering van de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling. Yachay Wasi biedt tevens creatieve lessen aan, zoals theater, radio, tekenen en schilderen. Via deze weg kan een kind zich leren uiten en angst om te spreken verliezen. Er wordt ook voorlichting gegeven aan de jongeren die de middelbare school gaan verlaten, ten aanzien van studie- en beroepskeuzes.

Inmenszo gelooft door de kinderen te helpen bij hun huiswerk en te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling dat zij meer leren over normen en waarden, gelijkwaardigheid en hun rechten.